1532 ✓ Blackbox

Blackbox | Deel deze website

Beschrijving


missieMet kritische en integere video content willen wij een bewustere samenleving stimuleren, waarin respect, democratie, persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting geborgd blijft. Maar we willen ook helpen bouwen aan die betere samenleving door ideeën en oplossingen vanuit collectieve denkkracht, waarin censuur geen plek heeft.visieDe wereld – ook Nederland – is in transitie en zal meer en meer een global governance kennen, waardoor burgers niet meer begrijpen wie hen leidt. Politieke besluitvorming geschiedt uit het zicht, corporate states en NGO`s nemen de lead. Burgers zullen in toenemende mate behoefte krijgen aan duiding van het intransparante geopolitieke schaakbord. Die duiding zal onvoldoende komen via reguliere media waar mensen steeds minder vertrouwen in krijgen. Hierdoor groeit de vlucht naar het web waardoor de polarisatie aanzwelt met als gevolg dat we niet de verantwoordelijken maar elkaar tot de orde roepen.doelIn deze steeds meer polariserende wereld, waarin het wantrouwen in de overheid en de reguliere media lijkt toe te nemen, wil blckbx een kaarslicht in de duisternis zijn. Met kritische, onderzoekende en oprechte content - waarbij de benadering altijd respectvol zal zijn - willen wij de onderste steen boven krijgen en samen proberen de wereld beter te begrijpen. Vanuit de kennis en bewustwording - als gevolg van het begrijpen - kunnen dan de juiste stappen worden gezet.studio.pngover onsblckbx is een video-content platform voor vrije denkers met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Onder aanvoering van oprichter en tv producent Flavio Pasquino, wordt gewerkt aan een constante stroom aan maatschappij kritische programma`s die systemische conflicten blootleggen maar ook oplossingen aanreiken. Het project wordt gefund vanuit Stichting Blckbx, een entiteit zonder winstoogmerk die afhankelijk is van donaties.

47:54

Gideon van Meijeren: `Dit is een politiek strafproces!`

16:37

Rusland anno 2024: Ab Gietelink over zijn reiservaring en de westerse vertekende percepties

13:16

Ongeluk of opzet? President Iran komt om bij helikoptercrash

21:21

Plasterk niet beschikbaar meer als premier na mediastorm | Wie volgt?

70:40

blckbx today: Baudet over vertrek Plasterk | Media vs. Russische realiteit | Dood president Iran

0:59

Kees van der Pijl en Jos Stuijt spreken over de vrije markt, communisme, het WEF en de SDG`s

0:45

Jos Stuijt van Farmers Defence Force over het aanstaande boerenprotest in Brussel op 4 juni 2024

1:12:46

De Verkenners #29: Het akkoord van het nieuwe kabinet - In gesprek met NVJ over NPO-bezuiniging


Einde Blackbox