The Trueman ShowThe Trueman ShowIk ben Jorn Lukaszczyk maar om het iedereen wat makkelijker te maken heb ik mezelf online omgedoopt tot Jorn Luka. Tot voor kort eigenaar van een aantal bedrijven actief in de dance industrie maar inmiddels zet ik me voor de volle 100 procent en onafhankelijk in om de wereld zoals hij echt is bloot te leggen, informatie beschikbaar te maken die zo lastig te verkrijgen is, op te komen voor onze vrijheid en de wereld een stukje beter te maken. Hier mijn verhaal: Mijn jonge jaren heb ik gespendeerd in Kaapstad Zuid-Afrika. Daar heb ik aan den lijve kunnen ondervinden hoe de wereld er ook uit kan zien. Ik heb daar een hele prettige jeugd gehad, maar uiteraard ook veel onrecht gezien. Later ben ik naar Nederland verhuisd, naar een klein dorpje in het zuiden van het land, daarna met een tussenstop in Breda in Utrecht komen te wonen om te studeren. Tijdens mijn studie had ik al grote problemen met de mate waarop ons lesgegeven wordt. Ook de hoge mate van politieke gekleurdheid had ik moeite mee. Tijdens mijn studententijd had ik veel baantjes. Veel naar college ging ik immers toch niet. Uiteindelijk ben ik in de horeca beland en uiteindelijk in het nachtleven. Ik werkte dan ook achter de bar in een club toen ik mijn latere zakenpartners leerde kennen. Met hen heb ik mijn eerste bedrijf opgericht en ben ik feestjes gaan organiseren door het hele land. Later kwamen er festivals, een nachtclub en een agentschap bij. Alles liep beter dan ooit tevoren, tot in maart besloten werd door onze overheid dat wij onze werkzaamheden stilgelegd moesten worden. Dit kwam als een grote schok. Jorn Luka

Bonnie BessemBonnie BessemOver Bonnie Ik heb zo’n geluk gehad dat ik als kind de ongeziene wereld, mijn thuis nog kon zien en ervaren. Als jong kind wist ik al wat ik naar de aarde kwam brengen: mijn kennis van de ongeziene wereld, van onze werkelijke zijn en het vermogen anderen dit te laten ervaren. Na mijn middelbare school ben ik Psychologie gaan studeren en heb ik daarnaast een opleiding voor Kundalini Yogalerares gevolgd. Als psychologe geloofde ik al niet dat er iets mis is met ons. We zijn gewoon vergeten wie we werkelijk zijn. Daarom geef ik geen therapie maar training. Ik heb altijd geweten tot hoeveel we als mens in staat zijn en dat we nog maar weinig gebruik maken van ons potentieel. Ontdek wie je in wezen bent en waartoe je in staat bent. We zijn geen speelbal van toevalligheden. We zijn mede-Scheppers van ons leven! Jarenlang heb ik mensen mogen trainen in het mediumschap gecombineerd met de Psychologie en in is een droom uitgekomen: het oprichten van Het LevensCollege samen met dierbare vriendinnen/collega’s. Mijn droom Samen met jou de wereld een stuk lichter maken. Lichter van zorgen en stress en vooral lichter maken door kennis van de ongeziene wereld, jouw Thuis! Een belangrijke boodschap kwam door vanuit de ongeziene wereld. Je kunt mijn boeken lezen, de podcasts volgen, de meditaties en online opleidingen volgen en we kunnen elkaar ontmoeten tijdens livetrainingen en events. Ik hoop jou te mogen inspireren om samen verder te groeien in hoe wij als mens zijn bedoeld en je bewust te maken van al jouw prachtige kwaliteiten. Vanaf het begin van de coronatijd ben ik veel te zien op social media. Je kunt alle inspiraties en podcasts terug vinden op mijn YouTube Kanaal. Liefs Bonnie

BPOCBPOCBuitenparlementair onderzoek COVID-19BPOC 2020 is een commissie opgezet door burgers en staat volledig los van de overheid, bedrijfsleven en politiek.De commissie is opgezet door Pieter Kuit en zijn dochter Jade Kuit.De commissie onderzoekt de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen t.a.v. COVID-19 en onderzoekt tevens of de overheid zich aan de wet houdt.De commissie doet daartoe middels het horen van getuigen onderzoek naar deze door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid-19.De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat:“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren worden tussenrapporten en uiteindelijk een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en alle relevante maatschappelijke instanties zoals Jeugdzorg, vakbonden en de Nationale Ombudsman.Tevens zal de commissie breed de publiciteit zoeken en zich kenbaar maken middels internet maar ook d.m.v. het huis-aan-huis verspreiden van flyers.Recht van parlementair onderzoekDe Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). Sinds 2016 kent de Tweede Kamer ook de mogelijkheid voor het houden van een parlementaire ondervraging.Wij zullen met een groot aantal deskundigen, artsen, virologen, wiskundigen, economen, maar ook ondernemers in gesprek gaan. Hun namen zullen hier bekendgemaakt worden. Daarna zal een agenda van de verhoren worden opgesteld en hier worden gepubliceerd.De interviews zullen zonder montage op video worden vastgelegd, op Facebook en op deze website live worden gestreamed en hier worden gepubliceerd, zodat ieder de interviews kan volgen, zoals dat in een transparante parlementaire democratie hoort.

De Kamer Van Sociale WaardenDe Kamer Van Sociale WaardenDoor een Sociaal netwerk en een Denktank te zijn, faciliteert de Kamer van Sociale Waarden de Bottum-up Samenleving. Waarbij we streven naar één Samenleving gebaseerd op “de menselijke normen en waarden“. Dus iedereen gelijk is, gelijk behandelt wordt. Gelijke rechten heeft gebaseerd op de fundamentele basis behoeften, die we kennen. We gezamenlijk één democratie vormen die tot stand komt door middel van sociaal participatie. En waarbij normen en waarden die de individuele mens heeft, binnen het eigen sociale netwerk (indien wenselijk), bekend zijn voor elkaar. Welke waarden men aan elkaar geeft en heeft. Welke talenten/ krachten we bezitten en voor kunnen inzetten onder welke voorwaarden. Alles gebaseerd op basis van de behoefte vanuit de mens, waardoor niemand gedwongen wordt, echter wel verantwoording neemt binnen eigenaarschap over die democratie. Binnen het eigen sociale netwerk en bevriende netwerken op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Normeren is een proces waarbij mensen naar elkaar toegroeien, elkaars grenzen daarbinnen respecteren. En niet iedereen kan overweg met iedereen. We als mensen óók respectvol met elkaar overweg kunnen, dus kunnen samenwerken als normen afwijken, indien deze afwijkingen in de normen voor de samenwerking géén belemmering zijn. Indien men dus dienstbaar is voor elkaar, we een geldloze economie kunnen creëren. En iedereen binnen deze samenleving zijn overschotten, in goederen en/of diensten met elkaar deelt. Uitnodiging brainstorm event We nodigen óók jou en je netwerk uit, om deel te nemen aan denktank / brainstorm events in onze sociëteit in Eygelshoven. Waarin we deze samenleving samen zullen gaan vormgeven. Belangrijk is daarbij dat we elkaar leren kennen zodat we vervolgens samen constructief naar doelen gaan werken. Doelen die deze Bottom up samenleving zal gaan vormgeven. Alexander Groenheide

Ware krachtWare krachtMijn naam is Ilona. Mijn hele leven ben ik al op zoek naar antwoorden om vooral mijzelf en het leven beter te begrijpen. Ik heb gemerkt dat dit samenvalt. Hoe meer inzicht ik in mijzelf krijg en hoe bewuster ik van mezelf word, hoe beter ik het leven begrijp. Verschillende cursussen heb ik gevolgd waaronder tarotcursussen, intuïtieve ontwikkeling en Counseling en heb ik de opleiding Essentiële therapie en transformatiewerk afgerond. Wat voor mij het belangrijkste is, is om de inzichten die ik ontvang daadwerkelijk toe te passen. Het ervaren van het leven, het voelen van al mijn gevoelens zonder iets te vermijden noch te onderdrukken, helpt mij om echt bewust te worden van mijn Zelf en wat ik vanuit mijn hart in deze wereld wil neerzetten. Ik heb jarenlang zo rationeel mogelijk proberen te leven. Wees verstandig, gebruik nu je hoofd, je bent zo intelligent. Mijn gevoelens en emoties waren vreselijk voor mij. Ze overspoelden mij, overweldigden mij en ik liep er hard voor weg. Via overeten en onderdrukken vervolgde ik mijn leven, met een knagend gevoel dat ik iets miste. Eindelijk durf ik voor mijn gevoel te gaan staan. Ik ben gevoelig, hooggevoelig, een echte HSP’er en ik ben er trots op. Het is tijd contact te maken met ons gevoel, het heeft ons zoveel te zeggen. Juist in ons gevoel, ons diepste verlangen, ligt onze Ware Kracht. Het is mijn passie om mijn inzichten te delen en hopelijk via deze weg een soort baken te kunnen zijn. Zodat mensen via mijn woorden bij zichzelf kunnen ervaren wat het met hen doet. Misschien komt er iets omhoog, misschien wordt er iets aangeraakt waardoor iemand net een stap durft te zetten naar een beter leven. My name is Ilona. My whole life I have been looking for answers to understand life and myself better. I have noticed this is all connected. The more insight I have in myself the more aware I am about life. Several courses I have followed learning Tarot, Intuitive development, Counseling and I am a certified Essential Therapist. To me the most important thing is to apply my insights. To experience life, feel my feelings without numbing them or avoiding them, helps me to become aware of my Self and what I want to manifest in this world. For years I have tried to live rationally. Use your head, you are so intelligent. My feelings and emotions would overwhelm me and I would supress them. By overeating and ignoring them I would make my way through life, but I kept feeling an emptyness inside. Now I am at a point in my life I want to feel. I am sensitive, Highly sensitive and proud of it. It is time to connect with our feelings, it has got so much to tell us. By recognizing our feelings, our deepest desires, we find our True Power. It is my passion to share my insights and hopefully become a guide. So that people can experience it for themselves. Maybe something will come up or something will get triggered so you are capable to take that step to a better life!

Frank RuesinkFrank RuesinkMIJN MISSIE OP WEG NAAR EEN GEZONDHEIDSREVOLUTIE Het was vrijdag 26 juni jl. toen ik mijn gesprek had met staatssecretaris Paul Blokhuis. Het Ministerie van Volksgezondheid was uitgestorven. Het voelde alsof ik daar samen met Paul Blokhuis, zijn woordvoerder, de VPRO cameraploeg die mij die dag volgde en Frank de Graaf door een spookgebouw liep. Op deze bloedhete dag zat blijkbaar iedereen thuis uit angst voor corona. Toch had Paul Blokhuis ruimte gemaakt in zijn agenda om over mijn missie van gedachten te wisselen. Een missie voor medische vrijheid, voor onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en voor een eerlijke en volledige vaccinatievoorlichting, vanuit de overheid. In dit gesprek kwam zo’n beetje alles wat voor mij belangrijk was aan bod. Mijn dankbaarheid dat Paul Blokhuis mij een luisterend oor gaf en dat de cameraploeg van de VPRO het begin en het einde van ons gesprek mocht filmen. Mijn onvermoeibare energie en vastberadenheid om politici net zolang aan te spreken op hun morele kompas, totdat ze deze op een dag gaan herkennen en ernaar gaan luisteren. Mijn woede over het gebrek aan erkenning van vaccinschade bij kinderen en het wegkijken van de overheid van de schadelijke gevolgen bij deze kinderen. Mijn woede over het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing t.a.v. de veiligheid van vaccins. Mijn verbijstering over het gebrek aan openheid van de overheid als het gaat over WOB verzoeken. Lees: het simpelweg niet beantwoorden van WOB verzoeken. Mijn walging over het feit dat ouders door de overheid nooit eerlijk worden geïnformeerd over het gebruik van menselijke cellijnen in vaccins. (o.a. MRC-5 en WI-38) Mijn verdriet t.a.v. de pijn van de vele ouders in Nederland, die nog elke dag de vaccinschade zien in de ogen van hun eigen kind(eren). Mijn afschuw over het feit dat de overheid GSK als farmaceut wel uitnodigt voor een ronde tafel gesprek over vaccineren. Dit terwijl de ouders waarvan de kinderen slaapziekte kregen als gevolg van het GSK vaccin bij de Mexicaanse griep werden geweerd bij dit gesprek. Mijn verbazing over het feit dat de overheid zo weinig leert van het verleden en doet alsof de misstanden bij de Mexicaanse griep nooit hebben bestaan. Maar ook mijn ongelofelijke vertrouwen dat de ogenschijnlijk onaantastbare vaccinatie-industrie ooit van haar voetstuk valt. Het verleden heeft aangetoond dat diepe misstanden in verziekte systemen altijd aan het licht komen. In mijn gesprek met ex-Minister Bruno Bruins sprak ik hier al over. https://tinyurl.com/y5wwd98d Ooit leek de katholieke kerk onaantastbaar. Ooit werd gedacht: "het zijn maar een paar kinderen, die seksueel zijn misbruikt". Totdat de diepe pijn en de vele verhalen van de slachtoffers echt gezien en gehoord werden. Wat lang voor onmogelijk werd gehouden was toch mogelijk, de beerput ging open in deze door seksueel misbruik geteisterde kerk. Het ging niet over een paar slachtoffers. Het ging over heel veel slachtoffers, die te lang door de overheid niet werden gezien en niet werden erkend. Simpelweg omdat de overheid het niet wilde zien. De waarheid was te confronterend en te pijnlijk..... Ik troost mij met de gedachte dat de verborgen misstanden die jarenlang hebben plaatsgevonden in de katholieke kerk uiteindelijk ook aan het daglicht zijn gekomen. Dus weet ik zeker dat er een dag komt dat de kinderen en de ouders die nog dagelijks gebukt gaan onder de misstanden van de vaccinatie-industrie ooit ook de erkenning krijgen die ze verdienen. En ja, hier werk ik graag aan mee. Ik weet zeker dat de vaccin-leveranciers, die de waarheid keer op keer weten te verdoezelen ooit hetzelfde lot treft als de bankiers een aantal jaar geleden. Ze zullen tijdelijk de paria’s worden van de maatschappij. En nee, het gaat mij niet om het afbreken van de mensen die daar nu werken. Het gaat mij erom dat miljoenen mensen in Nederland gaan beseffen hoe de vaccinatie-industrie ten bate van zichzelf jarenlang heeft gespeeld met de gezondheid van onze kinderen. http://www.profit-over-life.org/ Ooit komt er een dag dat het systeem wordt afgebroken dat de gezondheid van onze kinderen al heel lang niet meer dient. Dus leef ik mijn missie voor mezelf en mijn kinderen maar zeker ook voor die ouders, die geen tijd en ruimte hebben om hier energie in te stoppen. Maar ook voor de vele honderdduizenden mensen in Nederland die wachten op een daadwerkelijke gezondheidsrevolutie. Een gezondheidsrevolutie die niet is gebaseerd op chemicaliën, pillen, onnatuurlijke medicijnen en een industrie die zich verrijkt aan het verkopen van angst. Het is niet alleen wij als volwassenen, die wachten op een gezondheidsrevolutie, maar zeker de 1 op de 4 kinderen, die chronisch ziek is in Nederland. Dit is niet normaal en dat moet het nooit worden. Met gezonde groet, Frank Ruesink Voorvrijheid.nu Ps 1: Voor de mensen die op de hoogte willen blijven van mijn vervolgacties, schrijf je dan zeker in voor mijn nieuwsbrief. Ps 2: Indien je mij wilt helpen om mijn missie te realiseren dan kan dit, check out mijn website https://tinyurl.com/u5nonol Ps 3: Na de zomer heb ik weer contact met Paul Blokhuis over het beter onder de aandacht brengen van de risico`s en bijwerken van vaccins ps 4: Deze missie leef ik trouwens in dankbaarheid voor de helden, die de strijd hebben geleverd rondom de Mexicaanse Griep. Ik denk dan zeker aan Luca Vdfvan Dinter, Anneke Bleeker en Jannes Koetsier. Hun missie van ruim 10 jaar geleden inspireert mij nog elke dag om te zorgen dat de geschiedenis zich niet in een ergere vorm gaat herhalen.

CommonSenseCommonSenseWij zijn een groep mensen uit allerlei lagen van de samenleving die al geruime tijd zien dat er het nodige niet goed gaat in ons mooie Nederland en in de wereld. Sommigen van ons hadden al wat schrijfervaring maar ook een aantal van ons had weinig tot geen schrijfervaring voordat ze bij CommonSenseTV terechtkwamen. Wellicht hadden velen nooit eerder ambities gehad om te gaan schrijven cq. podcasts maken cq. video´s maken/ondertitelen. Maar nood breekt wet. Er is een arts in ons midden, een columnist, een onderzoeksjournalist, een econoom, een politicoloog, een filosoof, ondernemers en nog diverse andere diciplines, jong en oud, zijn vertegenwoordigd in ons schrijversteam. De naam CommonSenseTV is ontstaan in februari 2019 bij het openen van ons YouTube-kanaal. Op 1 oktober van dat jaar openden wij deze website. Op 15 oktober 2020 zijn wij, net zoals vele andere onafhankelijke en onpartijdige nieuwsbrengers, verwijderd van YouTube. Op dat moment hadden we meer dan 31.000 geabonneerden. Weg gecensureerd! Maar dat houdt ons niet tegen. Integendeel, het motiveert alleen maar. Censuur laat je niet over je heengaan, censuur bestrijd je. Op CommonSenseTV vindt u onafhankelijk oprecht nieuws en opinies van allerlei mensen. “Wat wij gezamenlijk delen en wat ons bindt, is dat wij in grote lijnen doorzien wat er speelt in deze wereld.” We zien hoe overheden, globalisten, elites, de grote farmaceutische industrie, multinationals, bigtech bedrijven en de NGO´s de wereldpopulatie onderdrukken, voorliegen, censureren, manipuleren, uitdunnen en hoe zij crisissen creëren voor eigen gewin en macht. Vaak worden de plannen door deze entiteiten zelf, die deze duivelse plannen uitvoeren, zonder schaamte opgeschreven of uitgesproken. De economie en ons welzijn mag daarbij worden verwoest, de allerrijksten zullen de rest van de bevolking volledig afhankelijk van hen willen maken. Mensen die bovenstaande als onzin en “complotdenken” beschouwen nodigen wij van harte uit om onze bevindingen feitelijk te weerleggen. Maar wat ons betreft kunnen wij, in ieder geval in grote lijnen, aantonen dat de manipulaties en gecreëerde crisissen zoals hierboven zijn geschetst geen duistere complottheorieën zijn. Het zijn veelal onweerlegbare feiten. Voor iedereen openbaar en toegankelijk. Wij zoeken het op, we zoeken het uit en we schrijven onze bevindingen voor u op in columns en artikelen. Het team van CommonSenseTV bestaat uit een diverse groep mensen met verschillende achtergronden. Elk van ons opereert onafhankelijk en probeert oprechte content te plaatsen, gebaseerd op zoveel mogelijk feiten, met de intentie om de waarheid boven tafel te krijgen en om andere mensen te helpen de ogen te openen. Ieder persoon heeft zijn eigen expertise en zijn eigen stijl en manier van schrijven. En dat is prima. En er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome. Wij bespreken niet waar we over gaan schrijven. CommonSenseTV heeft ook geen eindredactie dus niets wordt gecensureerd en, tenzij het een groter project betreft, iedereen schrijft volledig onafhankelijk van elkaar. Het niet hebben van een eindredactie zal nog wel eens een spelfoutje veroorzaken bij bepaalde schrijvers, maar we hopen dat dat, vooral in deze tijden, wel het laatste is waar wij ons druk over zouden moeten maken. Het gaat om de inhoud. De mainstream en social media hebben ons de rug toegekeerd en informeren ons niet meer correct, volledig en objectief. Mensen als wij staan op om het over te nemen door de andere kant van het verhaal te laten zien. De kant die verzwegen wordt door de grote media. Wij zien het opereren zonder redactie en eindredactie als de meest vrije en onafhankelijke manier van berichtgeving die je maar kunt wensen. We zijn niet zoals de traditionele media die op scoops jagen om de eerste te zijn die een gebeurtenis vast willen leggen. Hier vindt u nieuwsartikelen die vaak nergens anders te lezen zijn of die belangrijk zijn maar overschaduwd worden. U leest opiniestukken en ziet (ondertitelde) belangrijke video´s. Vaak krijgt u onze ongezouten mening er gratis bij. We gaan er vanuit dat onze lezers bewuste lezers zijn die onze stukken ook zo lezen. We hebben allemaal hetzelfde doel en we gaan voor de waarheid. Fouten maakt iedereen, evenals verkeerde interpretaties. En als dat blijkt dan zullen we dat ook toegeven en corrigeren. Maar vaak zijn er mensen die zoeken naar iets kleins terwijl zij de olifant in de kamer, waar het om draait, volledig negeren. Deze mensen heten (heel slim gevonden) factcheckers. Voor desinformatie bent u, hoe triest het ook is, beter af bij de mainstream media. Daar kunnen oprechte factcheckers hun hart ophalen. Het is voor heel veel mensen moeilijk om uit de realiteit te komen die door de “vertrouwde gezichten” van de media wordt gecreëerd. Maar als je het eenmaal doorhebt, dan zie je alles en dan zie je hoe diep de beerput is bij de media en welke agenda zij uitvoeren. Vaak worden mensen ineens wakker door een bepaalde gebeurtenis en kijken vanaf dat moment heel anders tegen de media aan. Pas dan zie je hoe lachwekkend, zou de situatie niet zo ernstig zijn, de mainstream media zich gedragen. Collectieve bewustwording Wij proberen bij te dragen aan de collectieve bewustwording die op dit moment beetje bij beetje wereldwijd gaande is. Dat gebeurt dankzij de mensheid zelf. Wij als gehele mensheid, hebben dat in gang gezet, hoe negatief we soms ook naar onszelf kijken. Misschien vinden we dat we niets of te weinig doen. Dat de mensheid lui is geworden door verschillende (technologische) ontwikkelingen is een feit maar kijk ook wat er allemaal wél wordt gedaan. We moeten wel met z´n allen blijven praten, discussiëren, overhalen, schrijven, delen, liken, bijeenkomen, vrienden maken et cetera! Het verzet heeft vele kanten en iedereen is op zijn manier nodig. Straal vooral uit waar je voor staat. En als het er echt op aankomt dan moeten wij allemaal onze rug recht houden. Donaties We zijn geen commercieel bedrijf. Er gaan geen grote geldstromen door CommonSenseTV. Wel maken we veel onkosten voor het hebben en onderhouden van de website met alle tools die erbij horen en met de huur van ruimte voor data opslag. Vooral met donaties houden we stand. Commercieel gezien zou het veel beter kunnen door grote(re) adverteerders toe te laten die een vinger in de pap willen hebben. Maar op geen enkele wijze willen wij onze onafhankelijkheid verliezen. Van uw donaties en aankopen in onze shop betalen wij de kosten van de website, de plugins en de hosting. Niets is gratis. Voor alle extra mogelijkheden die je op een website wilt, betaal je. Als iets gratis is dan ben jij zelf het product. We gebruiken een gedeelte van de donaties om video´s te laten ondertitelen die we niet altijd zelf kunnen doen (al doen we het liever zelf, want sommige ondertitelaars…). Een gedeelte willen we gebruiken voor kleine vergoedingen aan de mensen die meewerken aan CommonSenseTV. Alleen bijna niemand wil het eigenlijk aannemen. Sommigen zelfs niet na heel lang aandringen. Het gaat om tientjeswerk en we gaan er vanuit dat donateurs ook graag de mensen persoonlijk willen bedanken voor hun content d.m.v. een klein fooitje. Naast dekking van de kosten proberen we een potje te maken voor onvoorziene omstandigheden, plannen met de website en we willen uitbreiden. Mensen uitnodigen. Meer fysiek aanwezig zijn. Natuurlijk zouden we uiteindelijk wel meer geld willen binnenkrijgen om iets veel groters en professioneler neer te zetten. En dat gaat ook gebeuren. U bent dan de eerste die dat hoort. Social media We willen ook uitstralen, en zelfs min of meer campagne gaan voeren, om zoveel mogelijk los te komen van Google en van Facebook. We willen van die bigtech social media af zijn. Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Met YouTube doen wij niets meer. Maar we hebben wel deelknoppen van Facebook en Twitter staan op onze website. We hebben ook een Twitter-account en een Facebook account waar we automatisch onze artikelen plaatsen, al worden wij daar regelmatig geband. Het is een afweging. Er worden veel mensen bereikt via die platforms. We proberen vooral verkeer van Facebook of Twitter naar ons te sturen en niet andersom. Er zal een moment komen dat we helemaal van die platforms af kunnen stappen. Als we het voor elkaar krijgen door een geoptimaliseerde, gebruikersvriendelijke en functionele website die ook via mobiel snel en efficiënt werkt. Op die manier springt onze website erbovenuit en zijn die platforms niet meer nodig. “Een fijne plek waar mensen graag komen die wordt vanzelf door heel veel mensen gevonden.” Reacties Het staat een ieder vrij om te reageren op de gepubliceerde artikelen. We censureren in principe niet. We zijn volwassen mensen. We hopen en vragen u dan ook om de reactieomgeving onder onze artikelen zo zuiver mogelijk te houden. We begrijpen emoties, die drukken we vaak zelf ook uit in onze artikelen. Maar scheld elkaar alstublieft niet uit, houd het netjes, geen zinnen vol met vloeken en ziektes, geen persoonlijke aanvallen en niet ‘trollen’. Dat wordt namelijk wel verwijderd, indien gezien. Regelmatig gebeurt het dat mensen een reactie willen plaatsen maar dat hij ineens in de wacht komt te staan. Dit doet het spamfilter. Vaak volledig onterecht. Het gebeurt meestal wanneer het lange berichten zijn met veel links maar soms ook bij normale korte berichten. We kunnen het filter niet helemaal instellen maar we hebben hem wel nodig. Het houdt heel veel rommel buiten de deur. Wij keuren uw post vanzelf goed en als het dringend is probeert u het gewoon nog eens met een aantal aanpassingen. Dat doet het hem meestal. Het is moeilijk om alle reacties te controleren. Wanneer u een reactie ziet die volgens u echt niet door de beugel kan, laat het ons weten. We hopen dat er vooral interessante discussies op gang komen waarin iedereen zijn mening kwijt kan. Meertalig ​De site is in meerdere talen beschikbaar met een meer dan gemiddeld goede vertaling. Ook in het buitenland worden wij gelezen en gebruikt als bron en ranken we in de zoekmachines omdat de buitenlandse artikelen op een andere URL staan. Dit zijn wij! Dit doen wij! Het team van CommonSenseTV. U kunt ons altijd bereiken via email: info@commonsensetv.nl We krijgen veel mail en proberen oprecht zoveel mogelijk te beantwoorden. Helaas lukt dat in drukke tijden niet altijd. U kunt zich ook op onze website inschrijven onder welke naam of pseudoniem dan ook. Daar is een ieder vrij in. Het is leuk een community te hebben zodat mensen elkaar herkennen. Maar u kunt ook gewoon als gast optreden. Hartelijk dank voor uw steun en blijf ons alsjeblieft een beetje helpen. Grote en/of kleine giften of de bestelling van een leuk shirt uit onze shop, alles is welkom en we zullen het goed besteden. Op weg naar een vrij Nederland waar gezond verstand, integriteit en redelijkheid de basis wordt van de samenleving. Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/realCommonSenseTV Volg ons op Twitter: https://twitter.com/CommonSense_TV Sluit je aan bij de, nu al bijna 1.600 volgers, op ons nieuwe Telegram-kanaal: https://t.me/CommonSenseTvC Onze webshop: https://commonsensetv.nl/cstv-vrijheidsshop/ Doneren Klik hier om te doneren! Liever rechtstreeks per bank? IBAN: ES83 2080 0669 3130 4102 4867 t.a.v. CommonSenseTV Of met bitcoins? bc1qfhjprxaqlmuvtn05mkwg7hdduv62gmcej0l4n8 Maandelijkse steun als Patron Klik hier om naar onze Patreon te gaan! Welkom op het kanaal van Jasper van CommonSenseTV!

Karen Hamaker-ZondagKaren Hamaker-ZondagOp 2 december 1952 aanschouwde ik in Schiedam het levenslicht. Het was een heldere zonnige dag en het vroor licht. Ik heb er maar kort gewoond, want toen ik twee-en-een-half was verhuisden we naar Barneveld, waar ik naar de Openbare Lagere School aan de Bouwheerstraat ging. Vervolgens doorliep ik de middelbare school en fietste dagelijks heen en weer tussen Barneveld en de Rijks Hogere Burgerschool in Amersfoort, waar ik in juni 1969 mijn eindexamen HBS-A haalde. (vergelijkbaar met de huidige VWO). Jeugd en studententijd Ik was van jongs af aan geboeid door mensen, door landen en culturen, geschiedenis en archeologie, en besloot om Sociale Geografie te gaan studeren in Amsterdam, waar ik op 16-jarige leeftijd op kamers ging. Daar stapte in niet alleen in de wereld van de wetenschap, ik maakte er ook kennis met de astrologie (1971), en vanaf 1972 met de wetenschappelijke parapsychologie, symboliek en Jungiaanse psychologie, Tarot, I Tjing, en veel andere gebieden die we nu onder de noemer ‘New Age’ plaatsen. Er ging een boeiende en fascinerende wereld voor me open, en ik begon naast mijn universitaire studie allerlei lezingen en cursussen te volgen op die gebieden. Het was een uitermate boeiende tijd: een tijd van vernieuwingen en veranderingen. De Beatles en hun type muziek bepaalden het muzikale beeld onder de jongeren, zeer tegen de zin van de ouderen die het vulgair vonden, de Maharishi kwam naar het westen, religie kwam in beweging, er waren (studenten)opstanden overal in Europa tegen gezag en oude stromingen, de milieuproblematiek deed zijn intrede, kortom, er was sprake van veel maatschappelijke turbulentie. Ondertussen werkte ik hard door aan mijn studie en haalde in 1972 cum laude mijn kandidaats in de Sociale Geografie, en begon aan een tweede studie daarnaast: Planologie. 1972 is ook het jaar waarin het Rapport van de Club van Rome verscheen, een alarmerend rapport, en voor het eerst op die schaal en dat niveau, dat de wereld wakker schudde en liet zien wat de gevolgen van ons handelen voor het milieu zijn en zouden worden. Er ontstond een milieubeweging, en er werd een nieuw bijvak aan de Universiteit van Amsterdam opgenomen: het bijvak milieukunde. Ik behoorde tot de eerste groep studenten die dit bijvak ging volgen. Parallel aan mijn studie volgde ik ook waar ik maar kon astrologielessen, en las alles wat ik maar te pakken kon krijgen over dit onderwerp. Er was echter nog maar weinig literatuur, en de interpretaties die ik vond waren in veel gevallen voor mijn gevoel vrij zwart-wit en ook nogal eens moralistisch of oordelend, al waren er ook genuanceerdere boeken. Ik zocht echter niet zozeer naar constateringen, maar wilde meer het hoe en waarom van menselijk gedrag begrijpen. Dat bood de Jungiaanse psychologie me, waar ik in diezelfde tijd tegenaan liep en wat me fascineerde. Naarmate ik me er meer in verdiepte, werd het me duidelijk dat déze psychologie een vruchtbaar kader voor de astrologie kon vormen. Gaandeweg begon ik de verbanden tussen beide te zien, en in een paar opmerkelijke, heel indringende dromen ‘schoven astrologie en Jungiaanse psychologie als het ware in elkaar’ en begreep ik hoe ik ze kon combineren. Dat heb ik uitgewerkt in een serie astrologieboeken, en dat is ook een belangrijk onderdeel van de astrologielessen die ik ben gaan geven. In die periode besloot ik ook om, als ik eenmaal ver genoeg zou zijn met de astrologie, een eigen opleiding te starten waar je de astrologie van A tot Z kon leren. Ik had daar zelf veel behoefte aan gehad, maar een dergelijk opleiding bestond niet in die tijd. Lesgeven vond ik leuk, heel leuk. Dat merkte ik toen ik een parttime baan als lerares aardrijkskunde kreeg aan de Havo-top van de Pedagogische Academie in Bergen NH. Ik heb dat een paar jaar gedaan, en denk er nog altijd met heel veel plezier aan terug. Astrologie In november 1975 studeerde ik af bij Prof. Heinemeier en werd doctoranda in de Sociale Geografie. Eigenlijk heel dubbel, want enerzijds vond (en vind) ik alles wat met geografie samenhangt nog steeds boeiend, maar tegelijkertijd was ik in datzelfde jaar begonnen met een eigen kleine en bescheiden astrologische praktijk, en in 1976 begon ik met lesgeven in de astrologie. Eerst nog in kleine kring, thuis in de huiskamer. Dat groeide uiteindelijk uit tot de opleiding die ik voor ogen had, een opleiding die officieel in 1980 van start ging onder de naam Stichting Achernar. In 1976 begon ik ook met lezingen geven in de astrologie, en werd in 1977 in Duitsland uitgenodigd. Vanaf dat moment ben ik regelmatig op buitenlandse congressen en seminars en geef daar lezingen en workshops. Hans, met wie ik in augustus 1978 in het huwelijk trad, deelde mijn interesses en reisde altijd mee. We hebben heel wat afgefilosofeerd en gebrainstormd in de lange autoritten die we maakten, op weg naar een volgend congres! Tussendoor vond ik nog tijd om ook mijn tweede universitaire studie af te maken, al wist ik in mijn hart echter dat mijn richting en levensdoel meer in de richting van astrologie, Jungiaanse psychologie, symboliek en dergelijke zou liggen. Dat werd me van binnen duidelijk in de loop van 1977, toen ik tijdelijk werkte op het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit. Hoewel ik het werk zelf boeiend vond, werd ik innerlijk heel sterk ‘een andere kant op gezogen’. Dat gevoel werd zo sterk dat ik besloot daar te stoppen met werken en definitief de astrologie in te gaan. Toch studeerde ik in mei 1978 nog af als doctoranda in de Planologie bij prof. Faludi. Mensen die mij kennen weten dat ik dingen graag afrond! 1978 was in menig opzicht een belangrijk jaar. Om naast de inkomsten uit consulten en lessen in de astrologie (en dat was geen vetpot) nog wat inkomsten te krijgen ging ik werken bij boekhandel Arcanum op de Reguliersgracht. Het boekhandeltje bestaat helaas niet meer, maar ik heb er heel wat fijne uren doorgebracht. Ik was ergens in 1972 dit boekhandeltje op het spoor gekomen en was er vaste klant en kende er de weg. En hoewel menigeen mij voor gek versleet dat ik met mijn universitaire opleiding gewoon verkoopster werd in een boekhandel, was het voor mij een bewuste keuze: ik houd van boeken, ik bleef op de hoogte van wat er allemaal verscheen op de gebieden die mij interesseren, ik verdiende er een beetje bij, en kon door het parttime werk tijd overhouden voor lesgeven, het ideaal van een eigen school voorbereiden, en een boek schrijven. Hans en ik werden in 1978 ook kernlid van de NVP, de Nederlandse Vereniging voor de wetenschappelijke studie van de Parapsychologie, en Karen werd mederedactielid van het tijdschrift Spiegel der Parapsychologie, waarvoor Hans het typewerk verzorgde. Hans en ik werden ook medebestuurslid van Stichting Arcturus en mederedactieleden van het astrologisch tijdschrift Spica, en medeorganisatoren van de astrologische najaarscongressen in Oldenzaal. Het is najaar 1978 als mijn eerste boek ‘Psyche en Astrologisch Symbool’ verschijnt, er zouden nog veel boeken volgen (voor een overzicht van mijn publicaties verwijs ik naar het onderdeel ‘boeken’.) In diezelfde periode kwam ik voor het eerst op televisie in een uitzending die geheel gewijd was aan de astrologie, en die geleid werd door Freek de Jonge, die zich hiervoor speciaal had uitgedost in een sweater met sterretjes erop. Stichting Achernar: opleiding astrologie In 1980 is het dan zo ver: Stichting Achernar wordt opgericht. De voorbereidingen voor een vierjarige beroepsopleiding in de astrologie zijn dan afgerond en we kunnen starten. De droom van een eigen astrologische opleiding is werkelijkheid geworden. Henny van den Bor, die als secretaresse gewerkt had op het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit, werd de secretaresse van de school. We konden starten in Amstelveen, in het grote souterrain van hun woonhuis. Henny is acht jaar secretaresse gebleven, totdat zij en haar man een eigen bedrijf begonnen en zij het secretariaat voor hun bedrijf ging doen. Inmiddels hadden wij eenzelfde huis met eenzelfde souterrain, en verplaatsten de lessen zich naar ons eigen, grote, souterrain, door studenten wel ‘de sterrenkelder’ genoemd. Hans heeft een aantal jaren een deel van het secretariaatswerk overgenomen, totdat Yvonne, zijn zus die taak enthousiast op haar nam. Eerst bij ons thuis, in de huiskamer, en vanaf 2000 op onze nieuwe locatie in Amstelveen. Yvonne heeft bij ons gewerkt tot enkele maanden voor haar vroegtijdige overlijden in november 2003. De jaren die volgden werden gekenmerkt door hard werken. Ik genoot (en geniet nog steeds) van het lesgeven, en door mijn reizen naar congressen in het buitenland nam ik regelmatig de nieuwste ontwikkelingen mee naar Nederland, en bleef mijn lessen en de opleiding aanvullen met al die vernieuwingen. Gezin In 1982 werd onze zoon geboren, Machiel, en in 1986 onze dochter Machteld. Voor mij was het ervaren van zwangerschap en geboorte zo’n beetje het mooiste wat ik heb meegemaakt. Ja, ook de bevalling, thuis, in de warmte van onze eigen omgeving. Het heeft me een dimensie erbij gegeven. Hans en ik zorgden samen voor de kinderen, altijd was een van ons thuis om er voor hen te zijn. Inmiddels zijn we de trotse grootouders en genieten intens van onze kleinkinderen. Hans is marconist geweest (radio-officier op zee), en toen hij besloot aan de wal te blijven is hij fonetiek gaan studeren. (Fonetiek is het mechanisme van spreken en verstaan.) Hij is daar in 1989 in afgestudeerd, en heeft tijdens zijn studie steeds meegewerkt met mijn activiteiten in de astrologie, en door in een langzamer tempo te studeren kon hij zowel blijven meewerken als ook mede voor de kinderen zorgen. Stichting Odrerir: opleiding symbolische psychologie op basis van C.G. Jung Naast de astrologie en de parapsychologie bleef ik ook intensief bezig met de psychologie van C.G. Jung. In mijn astrologie-opleiding verwerkte ik een aantal bruikbare delen van deze psychologie, wat leidde tot steeds meer verzoeken van studenten en ex-studenten om een aparte cursus in de Jungiaanse psychologie te gaan geven. Dat is uiteindelijk uitgemond in een vijfjarige opleiding Symbolische Psychologie, gebaseerd op de psychologie van C.G.Jung, die in 1987 van start ging. De eerste drie jaar omvatten alle beginselen en de toepassing daarvan van de psychologie van Jung, het vierde jaar past alle kennis toe op het werken met de symboliek van de Tarot, en in het vijfde jaar duiken we in de mythologie om de samenhang te zien tussen ontwikkelingen in mythen, de ontwikkeling van het bewustzijn van de mensheid en de ontwikkelingsstadia van het individu. De naam voor de opleiding werd Stichting Odrerir. “Macht verschijnt waar liefde verdwijnt” heeft Jung eens gezegd. Nieuwsgierig naar de dynamiek hiervan ben ik het verschijnsel macht gaan onderzoeken. Ik heb dat meer dan 25 jaar gedaan en ben op heel veel indringende achtergronden gestuit van machinaties van de macht in de huidige tijd. Dat heb ik verwerkt in twee speciale modules van de opleiding: Wereldbepalende Machtsstructuren en De Financiële Wereld. Tijdschrift en Jaarboek Symbolon Toen Stichting Arcturus ophield te bestaan, en daarmee ook aan het astrologisch tijdschrift Spica een einde kwam, besloten Hans en ik een eigen astrologisch kwartaaltijdschrift op te zetten. Hans had jarenlang meegewerkt aan het tijdschrift Spica: hij tikte daarvoor alle artikelen in, en doet tot op de dag van vandaag de vormgeving van het nieuwe tijdschrift, dat Symbolon werd genoemd en waarvan in het najaar van 1990 het eerste nummer verscheen. In 2018 veranderde de opzet van Tijdschrift Symbolon: het is Jaarboek Symbolon geworden waarop je je kunt abonneren en dat eenmaal per jaar verschijnt, in dezelfde vorm als tijdschrift Mantra. Nederlands Astrologen Congres – Astrologia Omnis In 1990 traden Hans en ik ook toe tot de organisatie van het Astrologisch Congres, Astrologia Omnis genaamd. Vanaf dat moment tot 2020 heeft Hans de vormgeving van de folders van dat congres en ben ik deel van de programma-commissie. Na alle perikelen rond corona, waardoor bij elkaar komen op congressen niet mogelijk was, hebben we besloten het als online-gebeurtenis te laten voortbestaan. Onderscheidingen Door mijn lezingen en workshops in het buitenland, ook veel in de Verenigde Staten, ben ik daar steeds bekender geworden. Ik heb contacten over de hele wereld en heb lezingen gegeven in Australië, Canada, Japan, Rusland en de Verenigde Staten, en in Europa in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Noorwegen, Tsjechië, Schotland, Servië en Zwitserland. Ik merkte dat mijn werk in het buitenland erg gewaardeerd werd, maar hoe sterk dat was bleek in 1992, toen ik in de Verenigde Staten werd genomineerd voor de prestigieuze Regulus Award. Dit is de hoogste astrologische onderscheiding die eenmaal in de drie jaar wordt uitgereikt, en waarvoor vijf astrologen uit de hele wereld worden genomineerd. In 1995 ben ik opnieuw voor deze prijs genomineerd en vond dat een reusachtige eer. Drie jaar later, in 1998 is het opnieuw zo ver: ik ben wederom genomineerd en zat in mei in Atlanta rustig aan het grote banket waar de prijzen bekend werden gemaakt, toen de gesloten envelop van de notaris werd geopend en bleek dat de astrologische gemeenschap aan mij de onderscheiding had toegekend. Ik kreeg de Regulus Award for Astrological Education voor al mijn werk op het gebied van astrologisch onderwijs en de verbreiding van astrologische kennis via woord en geschrift. In 1999 ontving ik in Australië het ‘Honorary Masters Diplom’ van de AGE, de International Astrological Guilds of Educators, en in hetzelfde jaar werd ik benoemd tot erelid van de Argentijnse Vereniging voor Jungiaanse Psychologie. Op 14 februari 2009 werd ik, tot mijn grote verrassing, door de C.G. Jung Vereniging Nederland tot erelid benoemd en kreeg uit handen van secretaris Wim de Vrij de oorkonde met een litho overhandigd. Onnodig te zeggen hoezeer ik me vereerd voelde! Artikelen en rubrieken in tijdschriften Prana was het tweemaandelijkse Tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen, uitgegeven door Ankh-Hermes in Deventer. In 1995 ben ik deel gaan uitmaken van de redactie, een dankbare en plezierige taak. Ik heb er ook veel artikelen in geschreven, en het fijne van Prana was dat je de ruimte kreeg om je ideeën en inzichten weer te geven. Juni 2014 trok VBK Uitgeversgroep, waar Ank-Hermes nu onder valt, plotseling de stekker uit Prana. Dat er geen winst mee te behalen was, wisten we. Maar dat er behoefte is aan een serieus en diepgaand esoterisch tijdschrift besefte de redactie maar al te goed. Daarom besloten we zelf door te gaan, onder de naam MANTRA. December 2014 is het eerste nummer verschenen: thema LEVEN. Een aantal jaren heeft onze uitgeverij, Symbolon, het tijdschrift vormgegeven en uitgegeven. Nu is het overgenomen door Uitgeverij Edicola, waar het in uitstekende handen is. Ik werk er nog altijd voor. Ik heb aan verschillende tijdschriften meegewerkt of bijgedragen, zoals al wat langer geleden aan Bres, toen nog onder redactie van Dries Langeveld, en ik heb rubrieken gehad in Jonas, Onkruid en Koorddanser, voor welke laatste ik met veel plezier meer dan tien jaar lang een boekenrubriek verzorgde. Ook in Paravisie verschenen artikelen van mijn hand. Een eigen uitgeverij Hans en ik zijn dol op boeken en zijn in 1997 begonnen met het zelf uitgeven van boeken op het gebied van astrologie, psychologie, mens en maatschappij, e.d. De naam van de uitgeverij wordt dezelfde als die van het tijdschrift: Symbolon. Hans vertaalt, ontwerpt de kaften en verzorgt de hele opmaak van de boeken, en de vele andere zaken die met de uitgeverij samenhangen, doen we gezamenlijk. Oorspronkelijk werkten we samen met anderen aan een kleine uitgeverij: BF Uitgeverij (van de naam Bona Futura). BF Uitgeverij is kort daarop een onderdeel van Symbolon geworden. In 2017 hebben we de boeken van mijn hand die bij uitgeverij Schors waren verschenen van hen overgenomen. Ze zijn nu deel van Uitgeverij Symbolon en BF Uitgeverij. Ontwikkelingen in het buitenland Vanouds onderhoud ik veel banden met het buitenland, heb er veel vrienden / collega’s met wie ik veel uitwissel, en ik geef lezingen op internationale congressen, zoals de wereldcongressen in Zwitserland en de Verenigde Staten. Ondertussen was er in de Verenigde Staten heel veel gaande, en was een heuse astrologische universiteit in voorbereiding: Kepler College. Het initiatief daarvoor werd in 1991 genomen, en in 1992 werd met de voorbereidingen gestart. Ik werd lid van de Board of Advisors. Kepler College ontving op 10 maart 2000 de eerste autorisatie van de Higher Education Board van de staat Washington. Het onderwijsprogramma werd goedgekeurd en Kepler College verwierf het recht om studenten op te leiden tot de Liberal Arts Degree en een Masters Degree. Plaats: Seattle, Washington. In 2003 werd ik deel van de vaste staf van docenten aan deze universiteit. Vanwege (veel te zware) aangescherpte eisen op financieel gebied is Kepler College momenteel sluimerend, maar heeft intussen wel de nodige enthousiaste studenten met een erkend diploma afgeleverd. Wat heb ik deze periode als stimulerend ervaren! Wat zou het mooi zijn wanneer dat op grotere schaal mogelijk zou worden. In deze periode ook begon ik te hopen dat we ook in ons land, of in Europa, een onderwijsinstelling zouden hebben waar studenten inhoudelijk met astrologie bezig konden zijn op HBO of universitair niveau. Midden jaren 90 begon deze droom post te vatten. Astrologie op HBO-niveau Stichting Achernar heeft vanaf 2012 een andere opzet gekregen, waarvan de voorbereidingen in 2009 zijn gestart.Het programma werd aangepast en uitgebreid om zo veel mogelijk te voldoen aan de opzet en eisen van een HBO-opleiding. Curriculum, modulebeschrijvingen, toetsen en al dies meer hebben we volgens wettelijke regels opgesteld en uitgewerkt, en we zijn in 2011 gestart De opleiding maakt gebruik van een digitale leeromgeving met meer dan 350 kant en klare lessen die studenten kunnen volgen op de momenten dat het hen uitkomt, en ook zo vaak als ze willen. Daarnaast zijn er online klassen om vragen te beantwoorden en trainingen in de school. Dat alles is ondergebracht in de Academie voor Toegepaste Astrologie (www.astrologiecollege.nl). Stichting Achernar is daarmee samengesmolten. We zijn ook gestart met de Snuffelcursus astrologie, die elk voorjaar gegeven wordt en waarin je in drie dagen aan de hand van je eigen horoscoop kennis maakt met de serieuze psychologische astrologie en de allereerste beginselen van het duiden leert. Vooral als je weinig van astrologie weet een leuke kennismaking, waardoor je ook van binnenuit gaat ziet wat een studie astrologie voor je betekenen kan. De Academie voor Toegepaste Astrologie is opgebouwd in modules; naast volledig student zijn is het voor iedereen ook mogelijk om een enkele module te volgen of het curriculum via losse modules te volgen. Het is heerlijk om met zo’n diepgang te kunnen werken! Ook in het buitenland zijn op het gebied van astrologieonderwijs belangrijke ontwikkelingen: In Amerika heeft Tony Howard de Astrology University opgericht, waaraan ik les geef, en in China zijn er verschillende initiatieven en geef ik les aan de Nodoor School of Astrology in Beijing. Lang leve online lesgeven! Dasym Research denktank – Freedom Lab In 1976 begon ik met het bestuderen van de geschiedenis van de astrologie, en zag hoezeer maatschappelijke en culturele ontwikkelingen samenhingen met de ontwikkeling van de astrologie. Maar ook zag ik dat bepaalde planeetpatronen aan de hemel, en de gang van de langzame planeten door de tekens heel duidelijk samenhingen met tijdbeelden. Dat wekte mijn interesse in niet alleen tijdbeelden, maar ook hoe deze uitwerken in politiek, maatschappij en economie. Mijn boek over de astrologische achtergronden van de financiële crisis is daaruit voortgevloeid. Mijn inzichten op deze gebieden deel ik ook met de multidisciplinaire denktank van Dasym Research BV, waar ik sinds 2012 lid van ben. Deze denktank onderzoekt alle huidige tendensen, ook die niet de voorpagina’s van kranten halen, en ziet een ontwikkeling naar een heel nieuw maatschappelijk en economisch bestel, dat de denktank ‘de verenigingseconomie’ heeft genoemd. Vanaf oktober 2015 ben ik ook adviseuse van Dasym Investment Strategies en werk met veel plezier samen met een creatief team. YouTube kanaal Voor Youtube heb ik een aantal informatieve lessen over astrologie gemaakt met als doel misverstanden over de astrologie uit de weg te ruimen en te laten zien wat een horoscoop werkelijk is. Ook heb ik er een paar lezingen die ik gehouden heb op gezet, en heb ik een aantal lessen over wat angst met mens en maatschappij doet er op gezet. Klik op deze LINK om het kanaal te bezoeken. Podcasts Naast een passie voor alles wat samenhangt met de psyche van de mens heb ik ook een passie voor geschiedenis. Historische ontwikkelingen zijn immers het gevolg van een opeenstapeling aan menselijke beslissingen, en ze beïnvloeden mensen op hun beurt weer, en daarnaast ook de wereld van economie en geld. Sinds mei 2020 ben ik regelmatig in verschillende podcasts hierover te zien geweest; podcasts die heel veel bekeken worden. Ze staan allemaal ook op mijn YouTube kanaal: podcasts met De Nieuwe Wereld, Jorn Luka, Baptiste de Pape, Studenten in Verzet, Café Weltschmerz, etc. Mens en Maatschappij. Al het historische en psychologische materiaal, gecombineerd met de actualiteit, heb ik verwerkt in een aantal cursussen en modules: Wereldbepalende Machtsstructuren, De Financieele Wereld, Achtergronden van de huidige crisis, Diepere dynamieken van onze tijd, en NIets is wat het lijkt. Meer cursussen volgen nog.

Stichting Strijd Tegen MisbruikStichting Strijd Tegen MisbruikWAT DOET STICHTING STRIJD TEGEN MISBRUIK De stichting biedt: - Jaarlijks veel STM pakketjes aan, om slachtoffers en ouders wat afleiding te geven. - Zelfhulpgroepen aan, zodat lotgenoten elkaar kunnen steunen. - Lezingen aan bij scholen en bedrijven, over misbruik en de impact voor slachtoffers en familieleden. Doelstellingen: - Het stimuleren, coördineren, verbinden, uitvoeren en doen uitvoeren van activiteiten voor slachtoffers van seksueel misbruik. - Het laten ontbinden/strafrechtelijk vervolgen van verenigingen/personen, welke zich bezighouden met het verheerlijken en of verspreiden van kinderporno. - Het op verantwoorde wijze inschakelen van vrijwilligers. Het samenwerken met instellingen en organisaties met doelen verwant aan de doelstelling van de stichting. De instandhouding en beheer en eventueel oprichting van accommodaties, noodzakelijk voor het doel van de stichting. - Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, instellingen bedrijven en personen, welke voor het doel van de stichting nodig of nuttig zijn. Het aanwenden van alle andere zinvolle en wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden. Stichting Strijd Tegen Misbruik • Foundation Fight Against Abuse "The Netherlands" Voor meer informatie zie onze website: www.strijdtegenmisbruik.nl ©Stichting Strijd Tegen Misbruik #StichtingStrijdTegenMisbruik​​​​​ #StrijdTegenMisbruik​​​​​ #FightAgainstAbuse​​​​​ #KampfGegenMissbrauch​​ #PodcastStichtingStrijdTegenMisbruik​ #PodcastStrijdTegenMisbruik​ #Podcast #MonsterCazoo ***Wij nemen afstand van reacties met hatelijke uitlatingen, of bedreigingen naar bepaalde doelgroepen. Wij verzoeken u met klem deze achterwege te laten en op een normaal niveau te discussiëren. Er zitten ook kinderen op YouTube, dus hopen dat u daar rekening mee wil houden.*** https://www.youtube.com/@StichtingStrijdTegenMisbruik

NineForNewsNineForNewsOver ons Voordat we kunnen vertellen wie wij zijn, is het belangrijk te weten wat de mainstream media is. De Mainstream Media De Mainstream Media (MSM) is een propagandamachine die onder beheer en regie van overheden en corporaties staat. De MSM staat bekend om het verstrekken van (ernstig) gekleurde, leugenachtige en valse informatie, waardoor zij bepalen wat je moet eten, wat je moet denken, waar je van moet houden, wie je moet haten en waar je bang voor moet zijn. Het is een mechanisme om het volk dagelijks te manipuleren. Het is hersenspoeling die sterk Pro-Amerika, Pro-EU en Anti-Rusland is. Voorbeelden van de MSM zijn o.a. het ANP, NOS-Journaal, De commerciële en publieke omroepen (radio en tv-zenders), RTL Nieuws, SBS Nieuws, nu.nl, telegraaf.nl, ad.nl, fd.nl, alle Nederlandse kranten, alle bladen uitgegeven door Sanoma, en veel meer. De MSM spreekt uiterst laatdunkend over informatiebronnen die ander nieuws verspreiden dan zijzelf. Zij wensen geen concurrentie en zullen met man en macht proberen ‘alternatieve’ nieuwswebsites ongeloofwaardig te laten lijken en neer te zetten als complottheorie-sites. NineForNews De website NineForNews begon ooit als informatiewebsite omtrent chemtrails, UMTS, straling, vaccinaties en buitenaards leven en was een plek waar mensen UFO-meldingen konden doen. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot veel meer dan dat. Vandaag de dag informeren we onze lezers over voeding (en het geknoei met ons voedsel) en gezondheid, vreemde fenomenen die wereldwijd worden waargenomen en we tonen wat ‘de elite’ allemaal doet om mensen klein en onwetend te houden. NineForNews publiceert nieuws dat doorgaans niet door de MSM naar buiten wordt gebracht. Door mensen te informeren over bovenstaande controversiële zaken stellen we iedereen in staat een onafhankelijk beeld te vormen van wat er in jouw en onze wereld gebeurt. NineForNews neemt het voortouw door informatie onafhankelijk en onbevooroordeeld te delen, zodat eenieder zelf kan bepalen wat ‘waar’ is, en dat begint met goed geïnformeerd zijn en zaken vanuit verschillende perspectieven bekijken. Onze visie Onze visie is om van NineForNews een platform te maken waar voor elke levensfilosofie en mening een plaats is. NineForNews is geen platform dat ‘waarheid’ brengt, wij brengen slechts informatie en belichten vele onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken. Het is aan de lezer zelf om hieruit te filteren waar hij of zij zich goed bij voelt, of wat aansluit bij de eigen overtuigingen. Doelstelling Naast het brengen van alternatief nieuws, is het ons doel om mensen zoveel en zo goed mogelijk te informeren over de vele kanten waarop zaken te bekijken zijn. Onze insteek daarbij is dat we onze lezers een zo positief mogelijk gevoel willen geven bij het lezen van onze website. Natuurlijk ontkomen ook wij niet aan het brengen van minder positief nieuws, toch trachten wij altijd onze lezers zelf te laten denken, en te laten zien dat we verder moeten kijken dan alleen het ogenschijnlijk negatieve. Elke medaille heeft twee kanten, die onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn. Die boodschap willen wij graag uitdragen.

NieuweTijd PodcastNieuweTijd PodcastDe podcast die jou informeert en inspireert over de snel veranderende samenleving! Door met mensen in gesprek te gaan die een verandering doormaken, informeer ik mezelf en uiteraard ook de nieuwsgierige kijker. Welke plaats nemen wij als mens in tijdens een snel veranderende maatschappij vol uitdagingen? Wat is er momenteel gaande en hoe ziet de toekomst eruit? De NieuweTijd! Wat versta ik onder de nieuwe tijd? De afgelopen jaren heb ik vele podcasts opgenomen met spraakmakende gasten over verschillende onderwerpen. Bij alle opnames is er een overkoepelend thema: De nieuwe tijd. Veel mensen weten niet altijd wat ik daarmee bedoel. Ik wil daar graag opheldering over geven. De mensen die ik spreek in mijn podcasts zitten in een overgangsperiode, ook wel transitie genoemd. Gekscherend noem ik de Nieuwe tijd wel eens een soort renaissance. Je ziet als nieuwsgierig mens de wereld razendsnel veranderen. De mensen die zo’n verandering van dichtbij meemaken spreek ik graag zodat ik de luisteraars (jullie!) zo goed mogelijk kan informeren. Ik zie de Nieuwe tijd als een toekomst waar we ons naartoe bewegen, maar nog niet zijn gearriveerd. Het zijn heel veel verschillende processen die tegelijkertijd plaatsvinden en nu in een stroomversnelling raken. Omdat het een persoonlijke kijk op de wereld is, wil ik graag geloven dat we naar een mooie toekomst gaan. De manier van denken die je dagelijks gebruikt heeft invloed op de aardse werkelijkheid en daarom wil ik graag een positieve verandering meebrengen. De intentie is belangrijk!

Vishant PoeranVishant PoeranVishant Poeran is an influencer from Suriname who believes that the power of words, written or spoken, can inspire people to upgrade their awareness to improve the quality of their lives in every area. He brings his messages through social media (Facebook and Instagram), his blog, Youtube and by speaking publicly. Vishant also has a background in IT Software engineering with up to 12 years of experience and is currently employed as a consultant at i-Frontier NV. He also is a multiple national powerlifting champion. During his life, Vishant believed that every human could be happy and it takes little to achieve that state. He discovered that the so-called little secrets of life were the simplest things. To try to find out who you are, what you love and how you can add value to the lives of others. With that discovery, Vishant started his journey to become the best version of himself, so he can provide people with the best. He was always curious how “good” humans can be, so he challenged himself to see what the limits of his goodness are. The short term goals of Vishant consist of writing, speaking and coaching. The long term goals are to help people to develop themselves physically, mentally, emotionally and spiritually. This mission will also be executed on a commercial level for companies. And last but not least to provide for those who cannot feed themselves, the elderly, the orphans and the special needs people. Ultimately, the ultra long term goal is to give this world with enough inspiration that even when he leaves this world, there will be enough to hold on. Vishant shares his words on Social media and this blog. He has written over 500 posts.

Rob BrockhusRob Brockhus*** IN MEMORIAM *** 22-12-2022 Eén van onze grotere patriotten en helden van ons land met betrekking tot het exposen van het corrupte rechtssysteem is heen gegaan. Weg uit de ellende, naar een betere plek. Moge jouw dood Rob Brockhus nieuw leven betekenen voor de mensen die nog niet veel van je hebben gezien en het de ogen openen van mensen, waarvan hun ogen nog niet geopend zijn. Rust in Vrede Rob! Door: Marc P.H. (Poelhuis) -------------------------------------------------------------- Ontwerper R.M. Brockhus Elke dinsdag kan, wanneer in de Tweede Kamer een zeepkist genaamd "Kamerzetel 151" is toegelaten en ingericht, aan drie Nederlanders elk drie minuten de gelegenheid worden geboden om het parlement en de regering toe te spreken over een onderwerp naar actuele democratische inbreng. In een enkele dagen later daarop aansluitende televisie-uitzending van een uur wordt teruggekeken en gedebatteerd door een wisselend panel van mensen die zelf ook een onderwerp naar voren willen brengen onder leiding van een presentator. Aanmelding hiervoor kan in en na het programma worden gedaan. In de eerste helft van het programma wordt antwoord gegeven door een of twee parlementariërs, die reageren op de opmerkingen en vragen die de dinsdag daarvoor in het vragenuurtje aan de orde werden gesteld door de drie afgevaardigde burgers. Directe democratie voor de burger In het tweede deel zal een voorbereidende discussie worden gevoerd door een groep mensen die zich met een onderwerp, probleem of oplossing hebben aangemeld. Uit die discussie worden met een stemming de drie beste onderwerpen en/of vragenstellers gekozen voor het bezetten van Kamerzetel 151 op de daarop volgende dinsdagmiddag tijdens het vragenuurtje. De afgevaardigden kunnen ook een onderwerp kiezen dat niet per se van henzelf afkomstig is, maar waarvoor zij als verwoorder zijn uitgenodigd. Het resultaat zal zijn dat de kloof tussen het parlement en bevolking gedicht kan worden met de actuele inbreng van volksvertegenwoordigers van de dag. Ik verwacht dat zowel het Vragenuurtje in de Tweede Kamer als het programma 'Kamerzetel 151' ® een hoge kijkdichtheid halen, omdat de bevolking zelf het programma creëert en het de pers de gelegenheid biedt om in te haken op dat wat in de Kamer en in het programma aan onderwerpen naar voren wordt gebracht. Aangezien de nieuwe media zoals internet een belangrijke rol spelen, is het wenselijk een verbinding te maken met de website "Kamerzetel-151 ©®" voor 'online' reacties vanuit de bevolking. Een panel van drie mensen vangt de reacties uit de samenleving via internet op en leggen die voor aan de deelnemers van de discussie voor de presentatie in de week daarop. Uit deze reacties en die via de post wordt dan een keuze gemaakt om mensen uit te nodigen eerst aan het programma 'Kamerzetel 151' mee te doen en daar mogelijk gekozen te worden als een van de drie afgevaardigden van het Nederlandse volk; en dan zitting te nemen in het parlement met een spreektijd van drie minuten. Bent u geïnteresseerd in dit ontwerp? Copyright Stichting Sociale Databank Nederland Alle rechten voorbehouden, en geregistreerd bij de belastingdienst te 's-Hertogenbosch

The long shotThe long shotIntroductie over The long shot. The shot verwijzend naar de prik, en long, tja, voor sommigen heeft de prik een lang effect. Wat weten we over prikschade? En hoe gaan mensen met prikschade nu verder? It’s a long shot… maar ik wil wel een poging wagen om de verborgen wereld van prikschade meer naar de bovenwereld te verplaatsen. 25 augustus 2021, deze datum zal ik nooit vergeten. Op deze dag heb ik de grootste fout gemaakt in mijn leven. Ik had een ‘veilig en effectief’ vaccin genomen, een Pfizer vaccin en dat ging totaal mis. Ik had nooit gedacht dat één prik mijn leven totaal zou verwoesten. Tot mijn 35e jaar was ik kerngezond. Ik was een harde werkster, ik had een leuk sociaal leven, ik was zeer sportief, ik at gezond, ik had energie voor 10 en ik was altijd on the go. Na de prik ben ik een schim van mezelf. Ik heb nu te maken met zware neurologische stoornissen. Ik heb een waslijst aan symptomen die maar niet over gaan en soms zelfs verergeren. Een aantal klachten waarmee ik elke dag te maken heb is neuropathie in mijn hele lijf (vooral in mijn benen, voeten en handen), heftige slaapstoornis, chronische spierpijn in mijn bovenbenen, trillingen, spasmes, schokjes, 24/7 tinnitus oftewel een piep in mijn oren, chronisch moe, concentratieproblemen en nog vele andere gezondheidsklachten. Tot mijn grote verbazing ben ik er achtergekomen dat ik absoluut niet de enige ben met vaccinatieschade in Nederland. Wij zijn met velen. Er zijn heel veel gezonde mensen die heel slecht op vaccinaties hebben gereageerd. Niet alleen op de nieuwe Corona vaccins, maar ook op andere prikken die al langer bestaan. Het bizarre is dat er mij verteld werd in het ziekenhuis, in mijn geval het Erasmus MC, dat het toeval kan zijn dat mijn gezondheidsklachten één dag na de prik zijn ontstaan. Wat een apart antwoord. Veel van mijn lotgenoten krijgen hetzelfde te horen. Als ik had geweten wat ik nu wist dan had ik waarschijnlijk nu geen prikspijt of dan was ik in ieder geval goed op de hoogte wat de mogelijke risico’s kunnen zijn als je een prik neemt, want 1 ding weet ik nu zeker: vaccineren is absoluut niet veilig voor iedereen. Helaas kan ik de tijd niet meer terugdraaien. Dit is mijn manier om een zinvolle betekenis te geven aan dit medische trauma dat ik heb opgelopen en wat ik niemand maar dan ook echt niemand gun. Ik hoop met The Long Shot aan de hand van gesprekken meer in kaart te brengen wat de risico’s kunnen zijn als mensen hun mouw opstropen en een vaccin nemen. Ik hoop dat ik met mijn platform mensen trigger om zelf onderzoek te doen in plaats van een overheidsinstantie of een arts volledig blind te vertrouwen. Verder ben ik ook benieuwd hoe mensen met prikschade nu verder leven. We hebben een 2e leven gekregen, maar hoe ga je nu verder? ~ Magdalena

JensenJensenRobert Jensen is een bekende en spraakmakende televisiepresentator, radio-DJ en succesvol podcast host. Met zijn laatste talkshow JENSEN! en de Jensen Podcast online laat hij een nieuw, eerlijk en belangrijk geluid horen in de mediawereld. Biografie van Robert Jensen Robert Jensen wordt geboren op 12 april 1973 in Voorburg en behaalt zijn Havodiploma op het Haags Montessori Lyceum in Den Haag. Na een radio-opleiding in Canada blijft hij daar en gaat werken bij het populairste station in Toronto CFTR. Bij terugkeer naar Nederland gaat hij aan de slag bij Veronica. Al snel maakt hij naam met Jensens Avond-escapades en De vrijdagavondkreet (samen met Edwin Evers). Rond dezelfde tijd maakt hij ook zijn televisiedebuut; eerst in het programma Uhhh… Vergeet je tandenborstel niet! van Rolf Wouters en later ook met de presentatie van de Top 100 aller tijden op Veronica. Met zowel radio- als televisie-ervaring op zak en een gezonde dosis ambitie, richt Robert zijn pijlen na de millenniumwisseling nog meer op televisie. Hij krijgt met JENSEN! zijn eigen televisieprogramma, waarin hij vanaf 2002 talloze bekende gasten ontvangt. Het is in deze periode dat hij bij het grote publiek veel bekendheid vergaart en in zijn show indruk maakt als presentator en gespreksleider met een nieuw geluid. Naast politici zoals Pim Fortuyn, ontvangt hij ook veel internationale sterren waaronder Shakira, Deepak Chopra, Snoop Dogg, Enrique Iglesias, Pink, Jamie Oliver, Lionel Richie en Gordon Ramsay. Na het presenteren van meer dan 650 talkshows was Jensen toe aan iets nieuws en ging op een sabbatical. Die viel samen met de opkomst van Donald Trump in de Amerikaanse politiek. Jensen: ‘Dit veranderde mijn leven. Ik wist door al zo lang in de media te werken, dat sommige verhalen bewust genegeerd of verdraaid worden. Maar dat het zo erg is geworden had ik niet door. Ik wil dit veranderen.’ Hij maakt een 3-delige serie Jensen kiest voor Amerika op RTL 5. Opvallend is dat in het programma duidelijk naar voren komt dat Donald Trump de presidentsrace waarschijnlijk gaat winnen – een voorspelling die later uitkomt, maar ook een gegeven dat in eerste instantie door vrijwel alle andere media verkeerd wordt ingeschat of genegeerd. Dit volgt hij op met een 24-delige politieke/entertainment talkshow met een niet-links, ander geluid. Daarnaast lanceert hij in 2018 ‘De Jensen Podcast’ en sinds september 2019 presenteert hij de online `De Jensen Show`.

Cafe WeltschmerzCafe WeltschmerzHet gesprek als bron voor verandering Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden. Wij gebruiken burgerjournalistiek als middel voor verandering. Onze interviewers zijn autonoom dwarsdenkende deskundigen uit een relevante branche. Elke aflevering heeft een ‘hoofdrolspeler’ met een ‘verhaal’, dat wet- en regelgeving raakt en een grote impact heeft op de samenleving. In confronterende maar open gesprekken wordt de kern van de problematiek binnen het onderwerp zichtbaar gemaakt. Centrale thema’s zijn: democratie, politiek, economie, financieel, veiligheid, onderwijs, milieu, klimaat, zorg, arbeid, wet- en regelgeving, openbaar bestuur en tot slot binnen al deze onderwerpen, innovatie. In de gesprekken worden de fundamenten van de democratie en rechtstaat benoemd. Wij zoeken naar knelpunten binnen het systeem en met de blik op de toekomst. Het gaat daarbij zowel over datgene wat wij als samenleving fout doen, als het zoeken naar oplossingen. Onze principes • Café Weltschmerz is objectief en neutraal • Wij stellen onze informatie vrij toegankelijk beschikbaar • Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor mainstream media Steun Café Weltschmerz Het is onze principiële overtuiging dat Café Weltschmerz bestaat bij de gratie van financiële steun van iedereen die zich verbonden voelt met ons programma. Hieraan meten wij ons bestaansrecht. Bent u bewust van de noodzaak en urgentie van Café Weltschmerz? Help ons een in de strijd naar een eerlijker Nederland, vrij van censuur.

Dave van Aerde - 18plus Media Suriname nvDave van Aerde - 18plus Media Suriname nvWij zijn Ik ben Dave van Aerde, een veelzijdige ondernemer en ware levens genieter die geen blad neemt voor de mond. Op mijn 23ste opende ik mijn eerste bar-restaurant en een jaar later had ik een discotheek erbij. In die tijd was ik de jongste ondernemer in het nachtleven en mijn club was heel snel nr 1 zeg maar de place to be. Op jonge leeftijd besefte ik een ding al heel gauw; Brutalen bezitten de halve wereld. Een paar jaar verder startte ik in de waste management en verwerkingsbedrijf en dat doe ik tot de dag van vandaag. In 2007 ben ik uitgeroepen tot meest aparte ondernemer van het jaar door het Surinaams business blad “United”. Ik heb grote /bekende toneelstukken geschreven, geproduceerd en in gespeeld. De shows waren uitverkocht. In 2021 heb ik me eerste Kinderboek uitgebracht en binnenkort een animatiefilm. De film is nu in afrondende fase. Deel twee en drie van het kinderboek zijn al af en moeten gepubliceerd worden. Het boek “De avonturen van Bollie de Otter” is online in alle boekhandel-websites in Nederland verkrijgbaar. Ik doe ook aan verkoop, het verhandelen van producten in de regio , consulting en nog veel meer. In Suriname is men vaak bang om dingen te bespreken en die barrière willen we met dit programma doorbreken. Ook probeer ik mensen te inspireren om out of the box te denken. Men hoeft het helemaal niet eens met me te zijn, maar daar gaat het niet om. Zolang je aan het denken wordt gezet als kijker of luisteraar, heb ik mijn doel bereikt. Mijn werkwijze is heel simpel, creëer Het "probleem" dan vind je wel de oplossing. Dus gewoon DOEN! Think outside the box…. Visualize 2 Realize!

BlackboxBlackboxmissieMet kritische en integere video content willen wij een bewustere samenleving stimuleren, waarin respect, democratie, persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting geborgd blijft. Maar we willen ook helpen bouwen aan die betere samenleving door ideeën en oplossingen vanuit collectieve denkkracht, waarin censuur geen plek heeft.visieDe wereld – ook Nederland – is in transitie en zal meer en meer een global governance kennen, waardoor burgers niet meer begrijpen wie hen leidt. Politieke besluitvorming geschiedt uit het zicht, corporate states en NGO`s nemen de lead. Burgers zullen in toenemende mate behoefte krijgen aan duiding van het intransparante geopolitieke schaakbord. Die duiding zal onvoldoende komen via reguliere media waar mensen steeds minder vertrouwen in krijgen. Hierdoor groeit de vlucht naar het web waardoor de polarisatie aanzwelt met als gevolg dat we niet de verantwoordelijken maar elkaar tot de orde roepen.doelIn deze steeds meer polariserende wereld, waarin het wantrouwen in de overheid en de reguliere media lijkt toe te nemen, wil blckbx een kaarslicht in de duisternis zijn. Met kritische, onderzoekende en oprechte content - waarbij de benadering altijd respectvol zal zijn - willen wij de onderste steen boven krijgen en samen proberen de wereld beter te begrijpen. Vanuit de kennis en bewustwording - als gevolg van het begrijpen - kunnen dan de juiste stappen worden gezet.studio.pngover onsblckbx is een video-content platform voor vrije denkers met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Onder aanvoering van oprichter en tv producent Flavio Pasquino, wordt gewerkt aan een constante stroom aan maatschappij kritische programma`s die systemische conflicten blootleggen maar ook oplossingen aanreiken. Het project wordt gefund vanuit Stichting Blckbx, een entiteit zonder winstoogmerk die afhankelijk is van donaties.

ReVrouwLutieReVrouwLutie2015 was for me personally the year in which I started to wake up. It arose from being forced to participate in the Participation Act in Amsterdam. This was so contrary to my sense of justice that I had no choice but to climb the barricades. From there the further awakening began. I came into contact with other awake and active people who denounced all kinds of other subjects. In the beginning I too sometimes wondered; this can`t be true, can it? But through self-examination I got further and further into the rabbit hole and became more and more aware that the world we know is very different. Nothing is what it seems, and reality is many times more gruesome than I could imagine. That many systems, laws and regulations are at odds with the Universal Rights of Free Man. Because I was willing to take the time to listen to people, read many articles and watched many other things, I was able to make a breakthrough in what we call cognitive dissonance. I learned to detach myself from the (subliminal) programming that certain forces have been unleashed on humanity for centuries. In order to be able to divide, control and control them. Yes, there is a lot of (dis)information to be found on the internet and I still get lost in a rabbit hole every now and then. It`s up to each and every one of you to decide which hole you dive in to investigate. I can only rely on my inner compass, my feelings, my Soul & Higher self. Because besides the awakening from a slave system it is also, for me personally, a spiritual awakening to re-innovate who we really are... On my facebook page I post things I encounter on my quests through the various rabbit holes: #subliminal programming #mk-ultra programming, (satanic) paedophile networks, creation of money, #illumination #cabal (Satanism) #Symbols #Jeugdzorg #5G #ConsiousAtivism #NewCage #Adrenochrome #Demmink #Q #JiletJaunes #BlackBlock